OPS 2016-tiivistelmä.

Tiivistelmä uuden opetussuunnitelman keskeisistä piirteistä.


Publicly, for teachers, for students, for the staff and for guardians