OPS 2016-tiivistelmä.

Tiivistelmä uuden opetussuunnitelman keskeisistä piirteistä.

Hei

Uusi opetussuunnitelma on hyvin laaja asiakirja. Seuraavaan esitykseen on koottu sen keskeiset piirteet. Painopiste on alakoulussa, joka siirtyi noudattamaan uutta opetussuunnitelmaa tämän lukuvuoden alusta alkaen.
Linkki tiivistelmään on tässä: https://sway.com/KHO1UeFHg9HgFTHQ

Teppo Vähä-Mäkilä
johtava rehtori