OPS 2016-tiivistelmä.

Tiivistelmä uuden opetussuunnitelman keskeisistä piirteistä.


Julkisesti, opettajille, opiskelijoille, henkilökunnalle ja huoltajille